بایگانی برچسب: s

ماجرای پل شناور

پل شناوری ساخته شد که عکسش هم هست. محسن الله داد با دکتر روی آن انداخته‌اند. تانک از روی این پل شناور رد می‌شد. این یکی از ابتکارات بچه‌های رزمنده بود که شاهکاری در آن زمان محسوب می‌شد. قبل از ساخت چنین پلی، از ارتش و نیرو هوایی و نیروی زمینی می‌آیند پیش دکتر و می‌گویند اصلا امکان ندارد که همچین پلی ساخته شود. این کار انجام شدنی نیست و ساخته شدنش مصادف با کشته شدن بچه‌هاست.

ادامه خواندن ماجرای پل شناور

مصاحبه محمد الله‌داد با خبرگزاری تسنیم

مصاحبه محمد ابراهیم الله‌داد - برادر شهید محسن الله‌داد - با خبرگزاری تسنیم

“محمد الله‌داد” پنج سال از برادر شهیدش یعنی “محسن الله‌داد” کوچکتر است و در تمام سال‌های رزمش با او همراه بوده است. می‌گوید که: “چهار برادر بودیم که هر چهارتا عضو جنگ‌های نامنظم شهید چمران بوده و با او کار می‌کردیم. اما فقط محسن شهید شد.”

ادامه خواندن مصاحبه محمد الله‌داد با خبرگزاری تسنیم