بایگانی برچسب: s

بشنوید: در آمریکا با صدای همسر شهید (۱)

لینک مستقیم

ادامه خواندن بشنوید: در آمریکا با صدای همسر شهید (۱)

مصاحبه محمد الله‌داد با خبرگزاری تسنیم

مصاحبه محمد ابراهیم الله‌داد - برادر شهید محسن الله‌داد - با خبرگزاری تسنیم

“محمد الله‌داد” پنج سال از برادر شهیدش یعنی “محسن الله‌داد” کوچکتر است و در تمام سال‌های رزمش با او همراه بوده است. می‌گوید که: “چهار برادر بودیم که هر چهارتا عضو جنگ‌های نامنظم شهید چمران بوده و با او کار می‌کردیم. اما فقط محسن شهید شد.”

ادامه خواندن مصاحبه محمد الله‌داد با خبرگزاری تسنیم